Your bill explained

 

 • hide show 1 - Account Number content

  English

  Your account number is unique. You can quote this number whenever you contact us.

  Malti

  In-numru tal-kont tiegħek huwa uniku. Tista' tikkwota dan in-numru kulmeta tikkuntattjana.

 • hide show 2 - Month content

  English

  This is the month relating to the usage period.

  Malti

  Dan huwa ix-xahar relatat mal- perjodu ta’ l-użu.

 • hide show 3 - Usage billed content

  English

  Usage charged in this invoice refers to the period indicated here.

  Malti

  F'dan il-kont il-ħlas fuq l-użu jirreferi għall-perjodu mniżżel hawn.

 • hide show 4 - Date content

  English

  Access/Monthly Fee in the invoice refers to the period indicated.

  Malti

  Il-ħlas fix-xahar huwa għall-perjodu mniżżel hawn.

 • hide show 5 - Invoice number content span>

  English

  This is your invoice number. You can quote this number when you are querying your invoice.

  Malti

  Dan hu n-numru tal-kont tiegħek. Tista' tikkwota dan in-numru meta ssaqsi xi mistoqsijiet dwar il-kont.

 • hide show 6 - Monthly charge content span>

  English

  The monthly charge for the service you are subscribed to.

  Malti

  Il-ħlas fix-xahar għas-servizz li għazilt

 • hide show 7 - Local usage content

  English

  These are charges relating to any communication effected from your mobile to any local number whilst in Malta, when exceeding your local bundles.

  Malti

  Spejjeż ta' kull transazzjoni mill-mowbajl tiegħek lejn kull numru lokali waqt li qiegħed Malta, wara li tilħaq il- limitu tal- bundles tiegħek.

 • hide show 8 - International usage content

  English

  Charges relating to any communication effected from your mobile to any foreign number whilst in Malta.

  Malti

  Spejjeż ta' kull transazzjoni mill-mowbajl tieghek lejn kull numru barrani waqt li qiegħed Malta.

 • hide show 9 - Usage whilst abroad content

  English

  Charges relating to any communication effected from your mobile whilst abroad.

  Malti

  Spejjeż ta' kull transazzjoni mill-mowbajl tieghek meta tkun barra minn Malta.

 • hide show 10 - Other credits and charges content

  English

  Any credit given/or charges during the billing period.

  Malti

  Kreditu mogħti lura jew/u spejjeż matul il-perjodu tal-kont.

 • hide show 11 - Excise tax content

  English

  Government tax charged on all mobile communication charges.

  Malti

  Taxxa mill-gvern fuq l-ispiża ta' l-użu tal-mowbajl.

 • hide show 12 - Balance from last statement content

  English

  Outstanding balances forward from the previous invoice

  Malti

  Bilanċ mhux imħallas mill-kontijiet ta'qabel.

 • hide show 13 - Less payments during this period content

  English

  Payments done during the invoiced month.

  Malti

  Ħlasijiet magħmula matul ix-xhar kopert f'dan il-kont.

 • hide show 14 - Less credit during this period content

  English

  Any other credits posted to this account

  Malti

  Kreditu mogħti lura f'dan il-kont

 • hide show 15 - This Invoice (and any other Usage) content

  English

  This section represents the total of all transactions made during the period covered by this bill.

  Malti

  Din it-taqsima tirrappreżenta t-total tat-tranżazzjonijiet kollha li saru matul il- perjodu kopert f'dan il-kont.

 • hide show 16 - Balance outstanding as at invoice date content

  English

  Total balance outstanding at the invoice date.

  Malti

  Total mhux imħallas sa meta hareġ il-kont

 • hide show 17 - Payment due date content

  English

  This is the date by when you need to pay your invoice.

  Malti

  Id-data sa meta għandek tħallas il-kont tieghek.

 • hide show 18 - Payment type content

  English

  Complete details as appropriate and send it to Vodafone on the above address when effecting payment by mail.

  Malti

  Meta timposta l-ħlas, ikteb id-dettalji mitluba u ibgħathom lill-Vodafone fuq l-indirizz muri aktar 'l fuq.

 • hide show 19 - Details of mobile number content

  English

  Charges in this page refer to this mobile number.

  Malti

  Spejjeż fuq din il-pagna huma relatati ma' dan in-numru tal-mowbajl.

 • hide show 20 - Contract Number content

  English

  This is the contract number you have with Vodafone.

  Malti

  Dan huwa n-numru tal- kuntratt tiegħek ma' Vodafone.

 • hide show 21 - Mobile service content

  English

  This section lists the pay monthly plan/s, other services you are subscribed to and relevant monthly charges.

  Malti

  Din il-parti turi fid-dettal l-ispejjeż tal- pjan li tħallas kull xahar, kif ukoll is-servizzi l-oħra li inti abbonat għalijom.

 • hide show 22 - Local usage content

  English

  This section gives you a breakdown of all charges for services effected locally, when exceeding your local bundles.

  Malti

  Din il-parti tispjega l-ispejjeż għas-servizzi wżati meta tkun Malta, meta taqbeż il- limitu tal- bundles tiegħek.

 • hide show 23 - Voice calls content

  English

  These are charges for the voice calls you made to local numbers after exceeding your local bundles, during the billing period.

  Malti

  Spejjeż għat-telefonati lejn numri lokali wara li qbiżt il- limitu tal- bundles tiegħek, matul il-perjodu tal-kont.

 • hide show 24 - SMS content

  English

  Charges for the SMS you sent to local numbers after exceeding your local bundles, during the billing period.

  Malti

  Spejjeż għat-SMS mibgħuta lejn numri lokali wara li qbiżt il- limitu tal- bundles tiegħek, matul il-perjodu tal-kont.

 • hide show 25 - International Short Messaging Service (SMS) content span>

  English

  This section provides you with all charges relating to SMS’s sent to international numbers.

  Malti

  Din il-parti turi fid-dettal l-ispejjeż ta’ l- SMS (li ntbghatu) lejn numri internazzjonali.

 • hide show 26 - (SMS) Whilst abroad content span>

  English

  This section provides you with all charges relating to SMS’s used whilst abroad.

  Malti

  Din il-parti turi fid- dettal l- ispejjeż ta’ l-SMS li ntbagħtu waqt li kont imsifer barra min Malta.

 • hide show 27 - Other credits & charges content span>

  English

  This section gives you a breakdown of other credits and charges. In this case the customer is being charged for a mobile handset s/he purchased.

  Malti

  Din il-parti turi fid-dettal l-spejjeż jew kreditu mogħti lura. F'dan l-ezempju qed jigi mitlub hlas għal xiri ta' mowbajl.

 • hide show 28 - Excise tax charge content span>

  English

  Government tax charged on all mobile communication charges.

  Malti

  Taxxa mill-gvern fuq l-ispiża ta' l-użu tal-mowbajl.